Wyceń auto online w Stena AutoZłom

:
:
:
:
:
:
:
:
:
  warunki wyceny
  • Wycena pojazdu ma charakter orientacyjny i dotyczy pojazdów z grupy M1 i N1. Pozostałe kategorie pojazdów wycenione będą po uzgodnieniu z pracownikiem STENA AutoZłom.
  • Wycena bazuje na założeniu, że pojazd jest kompletny (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2006 w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego, Dziennik Ustaw 58, Poz. 407) i na określonych przez wyceniającego danych pojazdu.
  • Za brak istotnego elementu pojazdu stacja demontażu pojazdów umniejsza wypłacaną kwotę zgodnie z cennikiem dostępnym w placówce STENA AutoZłom.